Verslag ledenvergadering 23-06-2021

Aanwezig: Geert Brans , John Zwaal , Leen van Miert. , Jo van Miert , Wilma Maas.
Hans Moerenhout , Corry Moerenhout , Bert Aalbregt , Erik Poppelaars ,
Ad Nieuwlaat , Ries Melissen .en Toon Erkelens.

Afwezig: Wim Goverde , Corrie Dubbelman , Cor Schravesande , Coby de Jong ,
Erik Meesters.

1 — Opening door de voorzitter.

Ries sprak een mooi openingswoord uit aal alle aanwezige.
Hij hoopte dat de Coronatijd voor goed voorbij zou zijn .
Ook dankte hij Toon voor het vele werk dat deze tijd met zich mee bracht.

2 — Er vind geen bestuurswissel plaats.

Dit komt in Januari weer op het programma te staan.

3 — Verslag van de secretaris.

Beste Leden.
Het was geen best jaar
Door Corona zijn we slechts 3 keer bij elkaar geweest in september.
Er waren geen exposities en bijna geen wedstrijden van de fotobond.
Ook uitstapjes zaten er niet in.
Het ergste is nog dat het ledental daalde van 22 naar 17 leden.
Nico , Marleen , Johan , Rob en Wim Huismans hebben de club verlaten.
Alles gebeurde digitaal door op te sturen.
Vandaar de vele thema’s

We zijn ons nu aan het voorbereiden op een betere toekomst.

Zo loopt nu de expositie in het sint Elisabeth aan de Wouwseweg .
Deze expositie loopt tot eind augustus.

Ook doen we weer mee met de open monumenten dag van Roosendaal.
Hieraan is een fotowedstrijd verbonden waar ook wij aan mee kunnen doen.
Inzenden en regelement zijn te vinden op de website van Fotogroep het Statiefke.

Voor de Halderberge monumenten dag kunnen wij ons nog opgeven om te exposeren in de Meeshoeve.
Is hier animo voor.

Ook ben ik benaderd door het arboretum.
In september en oktober is er nog plaats om te exposeren in de theekoepel.

Voor de Bondsfotowedstrijd heb ik 9 foto,s binnen.
Voor de digitale bestanden geldt.
Wil je nog wisselen of inzenden kan dat bij mij tot en met 25 augustus.
De eerste woensdag van september uiterlijk de foto,s bij mij inleveren.
Bij mij thuis afgeven kan natuurlijk ook.

Ook dit jaar weer een Benevisie.
Insturen zal waarschijnlijk begin september plaats vinden.
Nadere info volgt.

Ook ga ik weer verder met de fotoketting.
Waarschijnlijk door Corona kreeg ik geen foto,s meer .
Ik heb 8 foto,s en ga nu weer opstarten.
Zodat hij eventueel bij de expo klaar is.

Reacties hierop zijn:
Voor de exposities in de Meeshoeve en het Arboretum blijkt geen interesse te zijn.
Voor de bondsfoto wedstijd heb ik 10 foto,s nodig.
Ik heb er nu 9 binnen.
Iedereen die nog mee wil doen of wil veranderen kan dat tot 1 augustus.
Dan moet ik de foto zowel digitaal als mede afgedrukt volgens het regelement binnen hebben.
Heb ik dan meer dan 10 foto,s binnen dan kan er digitaal gestemd worden.

4 — Verslag penningmeester.

Ries heeft verslag uitgebracht van alle inkomsten en uitgave.
Hieruit blijkt dat we ongeveer 5700 euro in bezit hebben.
Voorstel van Bert was om fototijdschriften aan te schaffen.
De meerderheid was hier niet voor.
De meeste vonden dat het voor clubdoeleinden besteed moest worden zoals.

Sprekers , voor het najaar is de keuze gevallen op .
Marcel Batist , voor info zie zijn website.
Met hem zal contact worden opgenomen.
Swa van Oefelen.
Hij komt tekst en uitleg geven over de belichtingsdriehoek.
Eind september begin oktober willen we een uitstapje maken naar Brussel.
De club zal voor de kosten zorgen voor de reis en de inwendige mens van de leden.
Partners mogen mee maar moeten wel zelf betalen.
Verdere info hier over volgt nog .
Zo ook voor de feestavond op de zaterdag van de expositie .
Deze zal voor de leden gratis zijn.
Ook zal voor 2022 een mentoraat gekozen worden.

5 — Programma najaar 2021.

1 september. Eigen werk.
8 september Eigen werk series.
15 september. AV avond , hebben we voldoende materiaal voor de expositie.
22 september. Thema Abstract Landschap , als eigen werk beoordelen.
30 september. Raad je plaatje, de rest van de groep moet raden wat het is.
6 Oktober. Eigen werk
13 Oktober. Light painting , tekst en uitleg daarna zelf aan de slag gaan.
20 Oktober Thema Tweestrijd.
27 Oktober. Lezing. Marcel Batist. ov
3 November. Eigen werk.
10 November. Opbouw / voorbereiding expositie.
13 / 14 November. Expositie.
17 November Opruimen / Evaluatie. Expositie.
24 November. Lezing. Swa van Oefelen.ov
1 December. Eigen werk.
8 December. Resultaten light painting n.a.v. 13 oktober.
15 December. Avondfotografie Antwerpse haven.
22 December. AV avond en portfolio
29 December. Geen clubavond.
5 Januari. Eigen werk + nieuwjaar borreltje.
12 Januari. Ledenvergadering.

6 — Rondvraag.

Voor de rondvraag waren geen vragen.

7 — Afsluiting door de voorzitter.

Ries dankt alle aanwezige voor hun getoonde interesse en het mee denken deze avond.
En wenst ieder een goede terug reis.
Dank u allen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.