Even voorstellen

Even voorstellen

Doelstellingen
Fotogroep “West Brabant” stelt zich voor.
Fotogroep “West Brabant” bestaat uit een groep enthousiaste amateur-fotografen,
die zich sinds de oprichting in mei 1976 inzetten om de hobby fotograferen,
zowel analoog als digitaal, gezamenlijk uit te oefenen.

De club biedt leden een platform om hun kijk op fotografie te ontwikkelen en de kwaliteit van hun foto’s te toetsen en te verbeteren.
Dit doen zij door o.a. het onderling bespreken en beoordelen van elkaars werk in een open discusie,
het organiseren van exposities met het eigen werk van de leden en beroepsfotografen uit te nodigen voor een lezing.
De club is aangesloten bij de fotobond B.N.A.F.V (Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen), waardoor deelgenomen kan worden aan activiteiten georganiseerd door deze bond.
Tevens wordt gewerkt met de werkgroepen digitaal, zwart/wit en model. We proberen zowel voor de beginneling als voor de gevorderde amateur een club te zijn waar je je technisch en artistiek kunt ontplooien.

Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het maken van foto’s, hetzij in kleur hetzij in zwart/wit, maar ook degenen die de voorkeur geven aan het maken van dia’s kunnen zich in onze vereniging goed vinden. Er zijn enkele leden die zich geheel op dia’s hebben toegelegd en die met andere leden diapresentaties maken, welke tijdens clubavonden en exposities worden vertoond.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan nodigen wij u hierbij uit om eens nader met ons kennis te maken tijdens de wekelijkse clubavond op woensdag.

U kunt ons clublokaal vinden te Oudenbosch,
“De Pelgrim 1”
Pastoor Hellemonsstraat 1
(onder de Basiliek)
4731 HX Oudenbosch.


Lid van de Fotobond
Lidnr. 1510
Afd. 15


De aanvang is om 20:00 uur, het einde ongeveer 22:00 uur.
De contributie bedraagt € 12,- per maand.
U bent van harte welkom.