Even voorstellen

Voorwoord

Fotograferen is iets wat je alleen kunt doen.
Vooral tegenwoordig wordt dit vaak gedaan met het mobieltje.
Doorsturen naar je vrienden en dat is het dan vaak.
Dikwijls zie je dan mooie foto’s die je gemaakt hebt.
Wil je dan meer met fotografie gaan doen dan is de fotogroep een ideaal opstappunt.
Wij, Fotogroep West-Brabant, zijn een groep met op dit moment 25 leden.
We komen elke woensdagavond bij elkaar in:
De Pelgrim
Pastoor Hellemonsstraat 1
4731HX Oudenbosch.
Dit is onder de Basiliek.
De clubavonden beginnen om 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur
Op de eerste woensdag van de maand doen we ‘eigen werk’.
Op deze avond bespreken we elkaars werk.
De overige avonden worden ingevuld met diverse andere onderwerpen zoals werken aan een thema, AV series maken, sprekers
uitnodigen en nog veel meer.

Bestuur en contributie

Voorzitter en penningmeester: Ries Melissen.
Secretaris: Toon Erkelens.
AV-groep:- Wim Goverde, Cor Schravesande, Henk Schell en Hans
Moerenhout.
Whatsapp groep: Wim Goverde.
Coördinatie en Webmaster: Hans Moerenhout.
Contributie: de contributie bedraagt € 12,00 per maand,
€144,00 Euro per jaar
Overmaken op rekening NL35 RABO 0122 5490 31, ten name
van: Fotogroep West -Brabant.
We zijn lid van de fotobond club nummer 1510.
Wij staan ingeschreven bij de KvK.

De Expositie

Dit is het moment waarop wij als club ons aan het publiek laten zien.
De expositie wordt gehouden in het tweede weekend van september. In 2024 dus op 14 en 15 September.
Ook in de Pelgrim.
Wij werken het gehele jaar naar deze expositie toe.
Alle werken dienen op een clubavond getoond te zijn tussen 1 September en 30 Juni
voorafgaande aan de expositie.
Dit kan met eigen werk maar ook met thema’s of op een andere avond.
Op de expositie kunnen we ongeveer 120 foto’s laten zien.
Dit op borden van 125 bij 250 cm. Aan iedere zijde van het bord kun je 4 foto’s plaatsen.
Dit gebeurt in aluminium clublijsten van 40 bij 50 cm.
Voor de foto en het passe-partout dient de maker zelf te zorgen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan men op de expositie 5 à 6 foto’s presenteren.
Ook hebben we op de clubavonden regelmatig series op het programma staan.
Wil je deze op de expositie laten zien houd dan rekening met de borden.
Er kunnen maximaal vier foto’s op een bord.
Bij meer dan vier foto’s komen ze op twee borden te hangen.
De foto’s worden zonder glas geëxposeerd i.v.m. spiegeling.
Ook is er op de expositie een aparte ruimte waar de AV series gedraaid worden.
De foto’s die op de expositie hangen worden beoordeeld door een vakjury.
Zij kiezen de eerste, tweede en derde plaats in de categorieën kleur , zwart-wit en serie.
De expositie wordt afgesloten met een gezellig etentje.
Tijdens dit etentje worden ook de prijswinnaars bekend gemaakt.

Dit zijn behalve de juryprijzen ook de publieksprijs, en de clubkampioen.
Dit is degene die met het eigen werk de meeste stemmen heeft behaald.

Kleine exposities, modelavonden en uitstapjes

In de zomermaanden hebben we de mogelijkheid om in de theekoepel van het Arboretum te exposeren.
Vaak doen dit twee fotografen tegelijk en dan heb je de keuze alleen op zaterdag,
alleen op zondag of op beide dagen.
Behalve de leuke seizoen-afsluiting op de laatste woensdag van juni,
hebben we op de eerste twee woensdagen van juli twee modelavonden.
Vaak vinden deze in het Arboretum plaats.
Suggesties door de leden zijn altijd van harte welkom.
Dit geldt ook voor de uitstapjes.
Als iemand een leuk idee heeft kan dit gezamenlijk verder worden uitgewerkt.

Clublijsten

Ieder nieuw lid krijgt vier clublijsten in bruikleen.
Indien men meer lijsten nodig heeft, zoals bij de expositie, dan worden deze door de club in bruikleen gegeven. Voor de foto’s en de passe-partouts dient de fotograaf zelf te zorgen.
Er zijn binnen de club leden die foto’s zelf afdrukken en dit ook voor anderen doen.
Via een afdrukcentrale kan ook. Dit is de keuze van de fotograaf.

Eigen werk

Op de eerste woensdag van de maand doen we eigen werk.
Ieder lid mag op deze avond één foto afgedrukt en digitaal aanleveren.
De foto’s dienen er zo uit te zien zoals ze eventueel ook op de expositie zouden komen te hangen.
Dit wil zeggen in een aluminimum lijst van 40/50.
Er mag geen glas voor de foto zitten, er achter mag wel; dit om weerspiegeling te voor komen.
Wim Goverde is de voorzitter deze avond.
De eerste ronde gaan ter beoordeling alle clublijsten de groep rond.
In verband met vette vingers dragen de leden schildershandschoentjes.
Deze zijn aanwezig op de clubavonden.
De tweede ronde komen alle foto’s om de beurt op een schildersezeltje te staan.
Na deze ronde kan men aangeven welke foto je de mooiste,
de op een na mooiste en de op twee na mooiste vind.
Na de koffiepauze worden alle foto’s een voor een besproken.
Hierna wordt bekend gemaakt welke foto de eerste, tweede en derde plaats heeft behaald.
De nummer één komt op de website als foto van de maand.
Ook sturen alle leden hun foto digitaal naar de secretaris en die maakt er weer een mooi verslag van.
Dit verslag word dan weer naar de leden toegestuurd.
Alleen voor het eigen werk dienen de foto’s te worden afgedrukt.
Voor alle thema’s en dergelijke dienen de bestanden digitaal aangeleverd te worden.
Dit kan op de avond zelf op een stick mee brengen.

Series
Wat is een serie?
Vaak wil je iets laten zien wat je met een foto niet kunt verwoorden.
Wil je een gebeurtenis vast leggen een verhaal vertellen dan kunnen meerdere foto,s met een samenhang dit versterken.
Hier hebben we ook speciale avonden voor.
De series worden dan digitaal aangeleverd , de rest gebeurd dan
net als bij het eigen werk alleen op een groot televisiescherm.
Ook hier word via stembriefjes een eerste , tweede en derde serie
gekozen.

AV series

In het analoge tijdperk waren dit de dia avonden.Tegenwoordig
gebeurt dit digitaal en zijn hier verschillende programma’s voor in
verschillende prijsklasse. De beelden worden dan voorzien van
verschillende overvloeiingen.
Ook zet men er bijpassende muziek bij of vertelt een voice-over
een verhaal bij de beelden.
Enkele punten waar op gelet moet worden zijn:
1. Titel aan het begin van de serie
2. Bij de aftiteling de muziek vermelden, naam artiest en de titel van de muziek
3. Ook hierbij je naam vermelden
Binnen de serie alleen horizontale of verticale beelden gebruiken.
Mocht dit echt niet lukken dan op een zo onopvallend mogelijke manier overschakelen.
Een AV serie mag maximaal 5 minuten lang zijn.

Whats App groep

Ook hebben wij een Whats App groep onder andere voor het afmelden
voor een clubavond en verdere mededelingen.

Fotobond

De fotogroep is aangesloten bij de Fotobond.
Sinds 1 Januari 2024 zijn bij de Fotobond regels veranderd.
Een nieuw lid moet zichzelf aanmelden en inschrijfgeld betalen.
Zodra hij ingeschreven staat kan hij dus deelnemen aan wedstrijden van de fotobond.
Men is dan gelijk lid van de Fotogroep West-Brabant.
Men krijgt ieder kwartaal het blad ‘in Beeld’.
En men kan wekelijks inzenden bij ‘in the picture’.
Voor wat de Fotogroep West-Brabant betreft doen wij mee met de Bondsfotowedstrijd,
een landelijke wedstrijd voor clubs aangesloten bij de Fotobond.
Verder doen wij ieder jaar mee aan de Benevisie.
Een wedstrijd tussen West-Brabant/Zeeland en de Noorderkempen van België.

Website

Via www.fgwestbrabant.nl kom je op onze website. Hier vind je echt alles over onze club.
De agenda, alles van de laatste exposities, clubuitjes en doe avonden.
En natuurlijk heel veel foto’s.
Mocht je nog vragen hebben kun je altijd bij een van de leden terecht.

Dank voor uw belangstelling en een fijne tijd toegewenst bij:
Fotogroep West-Brabant